Engagemang gav stipendium

I samband med förstamajfirandet kommer arbetarrörelsens kultur- och stipendiefond i Norrbotten att dela ut två stipendier.
Stipendierna är på 5 000 kronor vardera och tilldelas Heide Krönlein från Vuollerim och Arne Pettersson från Öjebyn, för deras engagemang för de svaga i samhället.