Polisen ska bli bättre på att lösa brott mot kulturarvet

1:42 min

Polisen ska jobba med allt från förstörda fornlämningar och stöld av museiföremål till försäljning av antika föremål, som i vissa fall kan finansiera terrorverksamhet. 

Gruppen består av öronmärkta utredare för just kulturarvsbrott och de är baserade vid polisens Nationella operativa ledning i Stockholm.

Det är tre personer som ska utreda brotten, personer som har utredningserfarenhet, enligt polisintendent Maria Ellior som är nationell samordnare för den nya gruppen.

Sker detta mot bakgrund av att polisen inte har varit så bra på denna typ av brottslighet tidigare?

– Ja, det kan säkert ha bidragit. Det här är, som man uttrycker det, rätt sällan förekommande brottslighet. Tidigare såhar de här brotten legat ute på olika polismyndigheter och det kanske har varit strövisa utredningar. De kanske har blivit nedprioriterade bland andra brottsutredningar, säger Maria Ellior.

Kulturarvsbrott i Sverige har hittills mest uppmärksammats när föremål stjäls eller förs ut ur landet. Men det kan också handla om föremål som förs hit, till exempel från krigshärjade länder som Syrien.

– När det gäller de här föremålen, som inte bara plundras utan de tas ifrån landet för att säljas i Västerlandet, och som kanske finansierar terrorverksamhet och liknande för IS, så pratar man om att det tillhör en av de största brottstyperna som omsätter mycket pengar.

Vet man att det kommer hit föremål från Syrien?

– Ja, det påstås att det sprids i Europa, säger polisintendent Maria Ellior.