Marina underhållet öppen fråga

-Frågan om vem som ska ha ansvar för försvarsmaktens marina underhåll återstår fortfarande att lösa, säger Kockums informationschef Kjell Göthe. På tisdagen blev utredningen klar som konstaterar att Muskövarvet i Stockholm inte ska säljas ut till civil industri, utan drivas vidare av försvarsmakten.
-Men det kommer inte att påverka Kockums eller Karlskronavarvets chanser att i framtiden ha ansvar för det marina underhållet, säger Kjell Göthe. Utredningen kring Muskövarvet har gjorts av generaltulldirektör Kjell Jansson och överlämnades till försvarsminister Björn von Sydow på tisdagen. Tanken har varit att överlåta verksamheten på Muskö som gäller fartygsunderhåll till civil industri. Men Kjell Jansson konstaterar i sin utredning att det inte går att sälja örlogsvarvet till civil industri utan beställningsgarantier till en eventuell köpare och föreslår därför att försvaret behåller Muskövarvet och driver det vidare affärsmässigt.