Länder kräver tribunal för ansvariga bakom MH17-nedskjutningen

1:25 min

Flera länder vill ha en tribunal för att ställa de ansvariga för nedskjutningen av MH17 över Ukraina 2014 inför rätta. Tribunalen bör sättas upp när den holländska brottsutredningen blir klar. Och det kan ske redan inom några månader.

298 människor dog när MH17 sköts ned över Ukraina 2014.

Ombord det malaysiska planet fanns främst passagerare från Nederländerna, Australien och Belgien.

Det är dessa länder, tillsammans med Ukraina, som nu försöker hitta ett alternativ att ställa de ansvariga inför rätta sedan Ryssland blockerade ett förslag i FN att sätta upp en internationell tribunal.

Nyligen var företrädare för den pågående holländska brottsutredningen i Malaysia för att diskutera en alternativ tribunal.

Sedan tidigare har en holländsk utredning av flygkraschen kommit fram till att MH17 sköts ned från marken av en rysktillverkad så kallad BUK-missil och från ett område som kontrolleras av ryskstödda separatister.

Men Ryssland har inte accepterat de slutsatserna, utan kommit med en rad alternativa förklaringar.

En separat brottsutredning i Nederländerna väntas inom kort lägga fram bevis för den exakta platsen där luftvärnsmissilen avfyrades mot passagerarplanet.

Rent rättsligt är det inte bara de män som avfyrade missilen som de inblandade länderna vill ställa inför rätta, utan också de som bär politiskt ansvar för att så kunde ske.

Jurister specialiserade på internationell rätt hävdar att nedskjutningen kan ses som krigsförbrytelse och därmed hör hemma i Haagtribunalen.