Politik lockar inte 18-åringar

Närmare varannan 18-åring i Jönköpings län kan inte tänka sig att engagera sig i ett politiskt parti.
Det visar en undersökning bland 18-åringar som Temo gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Förutom det svaga intesset för partipolitiskt arbetet, visar undersökningen också att många 18-åringar känner oro för framtiden och de val de måste göra som vuxna. Svenskt Näringsliv kommer att offentliggöra den här rapporten nästa vecka.