Fler klagomål inom sjukvården

Antal klagomål till förtroendenämnden i Dalarna ökar konstant.
Enligt nämndens verksamhetsberättelse för år 2001 så har antalet klagomål ökat från 742 stycken år 2000 till 869 stycken 2001. De flesta gäller väntetiderna i vården. Men bakom ökningen ligger främst något som förtroendenämnden anser vara mycket allvarligt, nämligen borttappade remisser och försenade provsvar. Detta gör att diagnos och den fortsatta behandlingen fördröjs. I en del fall har det fått allvarliga konsekvenser. Förtroendenämnden har anmält detta till socialstsyrelsen som skrivit till landstinget och krävt skärpning, enligt Förtroendenämndens kanslichef Anna-Lena Lindh.