Oljeutvinning ökar risken för jordbävningar i USA

1:23 min

Risken för jordbävningar har nu blivit lika stor i centrala USA som i de mest oroliga områdena i Kalifornien. Det säger den amerikanska geologimyndigheten i en ny rapport. Och orsaken till den ökade jordbävningsrisken är oljeindustrins verksamhet.

För första gången, när den amerikanska geologimyndigheten rankar risken för jordbävningar i olika delstater, har man i år också tagit med sannolikheten för jordbävningar som orsakas av människan. Och då ritas kartan om drastiskt.

Alaska är fortfarande den delstat där risken är störst och sedan kommer Oklahoma och Kansas i centrala USA. Först därefter kommer Kalifornien.

Anledningen till den förhöjda risken är den ökande oljeproduktionen i området. Vid utvinningen av olja används enorma mängder vatten som trycks tillbaka djupt ner i marken vilket ökar spänningen i jordskorpan.

I Oklahoma och Kansas och på en del andra ställen har man de senaste åren registrerat en rad mindre jordbävningar och man har misstänkt att det hänger samman med oljeutvinningen.

Nu har den amerikanska geologimyndigheten för första gången tagit med sådana här av människan orsakade jordbävningar i sin jämförande riskbedömning.

Hittills har det varit mindre jordskalv men sannolikheten ökar för en större jordbävning. Samtidigt slår rapporten fast att kunskapsläget fortfarande är ganska oklart och att man inte vill dra några definitiva slutsatser.

Myndigheterna i Oklahoma har redan ålagt oljeindustrin att starkt dra ner på tekniken att pumpa tillbaka vatten i marken.