Minister kräver fler äldreboenden

1:41 min

Äldreminister Åsa Regnér kräver att kommunerna får fart på byggandet av äldreboenden. För trots att många äldre fått beslut om att de ska få flytta in på ett boende så ordnar kommunen inte fram någon plats åt dem.

– Det måste komma till fler platser på äldreboenden. Men istället har vi sett motsatt utveckling och en femtedel av platserna på äldreboenden har istället försvunnit sedan 2008 och det bekymrar mig, säger äldreminister Åsa Regnér.

Mellan 2013 och 2015 ökade antalet icke verkställda beslut när det gäller permanent boende för äldre med 42 procent, enligt siffror ifrån Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det rapporterade Ekot i morse.

Regeringen har beslutat om ett investeringsstöd på 150 miljoner för att hjälpa kommunerna att komma igång med byggandet av äldreboenden. Det här startar i år och kommer senare permanentas på 400 miljoner per år. Men mer åtgärder behövs, menar äldreminister Åsa Regnér.

– De siffror som ni rapporterar om är väldigt oroande så det finns mer att göra, säger Åsa Regnér.

2014 föreslog IVO att regeringen borde höja den särskilda avgift som döms ut till kommuner som inte verkställer beslut om permanent boende. Avgiften bör sättas så högt att den får en avskräckande effekt, ansåg IVO. Men Åsa Regnér vill ännu inte säga om det kan bli aktuellt med högre avgifter.

– Jag kommer att prata med SKL och jag kommer prata med IVO för att se vilken som är den mest framkomliga vägen här och återkommer gärna i frågan.

Så du vill inte svara ja eller nej på den frågan än?

– Jag tycker det är viktigt att se vad som är mest effektivt, säger Åsa Regnér.

Men SKL, organisationen Sveriges kommuner och landsting säger idag nej till höjda avgifter.

– Jag tror att det är fel medicin. Det som behövs är ökade och förbättrade möjligheter till att kunna bygga. Det är det bästa sättet att tillgodose behovet av bra anpassade bostäder för äldre, säger Greger Bengtsson som är ansvarig för äldreomsorgsfrågor på SKL.