Staten får ta gruvornas städnota

1:26 min

Städnotorna för nedlagda gruvor kan bli en dyr affär för staten. Det konstaterade Riksrevisionen i en rapport förra året som regeringen inom kort ska ge sin syn på.

Bland annat handlar det om förslag på om det går att få till en branschfinansiering av gruvor som täcka kostnader när bolag går i konkurs vilket skett i Blaikengruvan i Sorsele i Västerbotten.

Totalt har hittills 17 miljoner statliga kronor betalats ut där men de senaste beräkningarna visar att en efterbehandling och slutstädning av gruvan för att helt stoppa spridningen av tungmetallerna kommer kosta mycket mer. Mellan drygt 140 och 225 miljoner kronor.

En bit från Blaiken har Svärtträskgruvan redan beviljats 70 miljoner kronor till sanering från staten. I den nedlagda Pajalagruvan där Northland Resources hann avsätta 30 miljoner kronor till efterbehandling innan bolaget gick i konkurs, beräknas en framtida slutstädning kosta mellan 150-250 miljoner kronor.

Riksrevisionen har rekommenderat regeringen att utreda hur en långsiktig branschfinansiering av efterbehandlingar skulle kunna se ut för att minska risken att skattebetalarna får stå för städnotan i framtiden.

I mitten på april ska regeringen ha svarat på Riksrevisionens rapport.

Nils Eklund
nils.eklund@sverigesradio.se