Alliansens valutvärdering

Ramberg: Allianspartierna tänker förbjudna tanken

1:49 min

När alliansens partisekreterare skriver om alliansens framtid idag hoppar de över det mest sensationella avsnittet i de fyra borgerliga partiernas gemensamma analys av det nuvarande politiska läget. Analysgruppen öppnar i praktiken för en hittills förbjuden tanke, tanken att samarbeta med Socialdemokraterna efter nästa val. Det skriver Ekots inrikeskommentator Tomas Ramberg.

I utvärderingen, som inte gjorts av partisekreterarna själva utan en speciell grupp med en företrädare för varje alliansparti, konstaterar gruppen att borgerliga väljare inte längre ser Socialdemokraterna som huvudfienden. En opinionsmätning som analysgruppen låtit göra visar att en majoritet av alliansens väljare hellre ser att alliansen samarbetar med Socialdemokraterna i en regeringskoalition än regerar själv med stöd av Sverigedemokraterna. Hela 51 procent föredrar en koalition med S medan 24 procent hellre ser ett samarbete med SD.

Många borgerliga väljare ser i stället "Miljöpartiets och Vänsterpartiets inflytande över svensk politik som det största problemet" skriver den borgerliga gruppen. Det är svårt att läsa detta på annat sätt än att borgerliga strateger nu vågar tänka tanken på en historiskt ny konstellation i svensk politik. Ett regeringssamarbete mellan de borgerliga och Socialdemokraterna som utestänger V, MP och SD.

Det är mycket tveksamt om det går att hålla ihop allianskvartetten kring ett så dramatiskt steg. Mycket tyder på att partimedlemmarna inte går i takt med partiernas väljare i synen på Socialdemokraterna. Inte bara Moderaterna utan också Kristdemokraterna och Centern verkar ha mycket svårt att försonas med tanken på ett samarbete med den socialdemokratiska fienden. Hittills är det bara Liberalerna som visat en vilja till samarbete.

Det som talar för att de kan tvingas ändra sig är förstås opinionsläget. Om dagens siffror blir valresultat 2018 kan allianspartierna inte regera utan någon form av samarbete antingen med S eller SD. Särskilt kritisk blir situationen om valet skulle leda till att S plus SD blir större än de fyra allianspartierna. Då kan de inte ens vara säkra på att deras budget får fler röster än Socialdemokraternas, eftersom SD då kan hota att rösta med S.

Då decemberöverenskommelsen inte längre gäller är det troligt att Socialdemokraterna kommer att kräva betalt för att släppa fram en borgerlig regering. Särskilt om de inser att de borgerliga inte kan enas om att söka stöd av SD.

Alla partier kommer att förföljas med frågor om detta under hela nästa valrörelse. Det är alltså helt centralt att ha klara och begripliga svar på hur de vill hantera regeringsfrågan efter ett val som inte ger en klar majoritet för endera blocket.

Ändå landar analysgruppen i att det bästa är att satsa på blockpolitiken ett val till. Alliansen är trots allt "jämfört med alla andra koalitionsalternativ den starkaste värdegemenskapen i svensk politik" skriver gruppen. Som inte har gett upp hoppet om att allianspartierna kan "samla så stort stöd att en handlingskraftig majoritetsregering kan formas".

Ännu slaktas inga heliga kor alltså. Men tanken vädras öppet och det är i sig en politisk sensation.