Mer pengar för att minska bifångster

Försöket som påbörjades förra året med att utveckla burar för torskfiske i Blekinge och Skåne som ska ge större torsk i fångsten och undvika skador på sälen ska fortsätta utvecklas.

Havs- och vattenmyndigheten satsar tre miljoner kronor på att utveckla mer selektiva fiskeredskap. Bland annat det här projektet men också ett nytt projekt som handlar om att utveckla burar som ger möjlighet att fånga plattfisk och torsk i södra Östersjön.

Syftet med projekten är att minska de så kallade bifångsterna, oönskad fisk som kommer med i fångstredskapen.

Pengarna ska också ges till två projekt på västkusten.

Enligt EU:s fiskepolitik är yrkesfiskare idag tvungna att ta i land all fångst för registrering och kan man minska bifångsterna så kommer fångsterna lättare kunna beräknas.