پیشنهاد دولت و حزب چپ: مالیات بیشتر برای بانکها

1:27 min

بر اساس توافق حزب چپ و دولت، بانکها و سایر موسسات مالی موظف به پرداخت مالیات بیشتری می شوند.

اولا آندرشون، سخنگوی اقتصادی حزب چپ، معتقد است که به دو دلیل این تصمیم اجتناب ناپذیر است :« از سویی برای تامین مسایل رفاهی نیاز به این پول داریم و از سوی دیگر بخش اقتصاد بسیار کمتر از آنچه که باید، مالیات می پردازد.»

از سال ۲۰۱۷ بانکها و موسسات بیمه باید مالیات بیشتری بپردازند. این پیشنهاد بخشی از بودجه پیشنهادی پاییز است که از حمایت دو حزب دولت ائتلافی و حزب چپ برخوردار است.

پیش از این درباره مالیات ویژه ای برای بانکها سخن به میان آمده بود و صحبت از رقم چهار میلیارد کرون بود، اما مالیاتی که امروز از آن صحبت می شود، موضوع جدیدی است. اولا آندرشون می گوید:«این پیشنهاد قانونی کاملاً جدید است و تاکنون مطرح نشده است.»

میزان این افزایش مالیات ۱.۴ میایارد کرون برآورد شده است. سود بخش اقتصادی در سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۲۰ میلیارد کرون بوده است. اولا آندرشون در پاسخ به این سوال که آیا این میزان مالیات بسیار اندک نیست، می گوید:«این قدمی به پیش رو است که رفاه جامعه را تامین می کند. مسائل رفاهی نیازمند بهینه شدن و بازسازی هستند.»