قرارداد پناهندگی میان ترکیه و اتحادیه اروپا؛ موضوع دیدار بان کی‌مون و لوون

1:29 min

مذاکره در مورد قرارداد پناهندگی میان اتحادیه اروپا و ترکیه، در دستور کار دیدار امروز استفان لوون و بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد قرار دارد.

سوئد باوجود انتقادهای شدیدی که از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به قرارداد پناهندگی میان اتحادیه اروپا و ترکیه شده، به همکاری سازمان ملل امیدوار است.

امسال، آخرین سالی است که بان کی‌مون در سمت دبیر کلی سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند و امروز چهارشنبه از سوئد، دیدار خواهد کرد. نخست‌وزیر سوئد می‌خواهد در زمان ملاقات با بان کی‌مون در مورد قرارداد پناهندگی اتحادیه اروپا با ترکیه، مذاکره کند. 

بر اساس قرارداد یادشده، قرار است پناهندگانی که از مسیر دریا به یونان می‌روند، به ارودگاه فرستاده و سپس به ترکیه بازگردانده شوند. در مقابل، اتحادیه اروپا به شکل سازمان‌یافته، پناهندگان را برای اسکان در کشورهای عضو اتحادیه از کمپ‌های پناهجویی در ترکیه، می‌پذیرد.

هدف از این کار، متوقف کردن سفرهای خطرناک و غیرقابل‌کنترل از طریق دریاست.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، به قرارداد میان اتحادیه اروپا و ترکیه به‌شدت انتقاد کرده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل در مورد محدود کردن حق پناهجویی  و نارسایی در مورد امنیت حقوقی هشدار داده و چگونگی توزیع پناهندگان بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را زیر سؤال برده است.