Byggnads lägger varsel om strejk

1:34 min

Fackförbundet Byggnads har i dag varslat om strejk för 2600 byggnadsarbetare. Byggnads anser att arbetsgivarna förhalar förhandlingarna om ett nytt avtal. Arbetsgivarna säger att en strejk skulle få allvarliga följder.

- En strejk skulle slå hårt mot industrin. Den slår mot de stora företagen. Den slår också mot mindre företag. Dessutom berörs många indirekt, inte minst tredje man, alltså de som vill ha sina sjukhus, sina bostäder och sina industriprojekt genomförda, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier till Ekot.

Byggnads ordförande Johan Lindholm säger i ett uttalande att varslet beror på att arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier undvikit frågor om säkrare arbetsplatser och jämställdhet under avtalsrörelsen.

Om parterna inte kommer överens inleds strejken tisdagen den 12 april.

Byggnads bedömer varslet till att omfatta 2 600 medlemmar på 60 företag.

– Det här är ett väldigt omfattande varsel. Jag bedömer att det är betydligt större än så, säger Byggindustriernas förhandlingschef Mats Åkerlind.

Strejken kommer om den bryter ut att slå mot tunga industrier, bostadsbyggande - i ett första steg mot ett hundratal arbetsplatser, och det i ett skede då byggbranschen går för högtryck, enligt Mats Åkerlind.

– Det här är extremt allvarligt, säger Mats Åkerlind.

Byggnads varsel gäller från den 12 april. Då tas 2600 anställda i 60 företag ut i strejk om parterna inte har kommit överens dessförinnan. Dagens avtal går ut den 1 april, alltså på fredag.

Fack och arbetsgivare nämner rader av trätoämnen i sin argumentation. Byggnads talar om ordning och reda och om en satsning för att fler kvinnor, ungdomar och nyanlända ska kunna arbeta inom byggbranschen. En fråga som har diskuterats i många år är de kedjor som finns med många byggentreprenörer i samma projekt och att de företag som finns i toppen ska ta ansvar för de andra, vilket Byggnads kräver.

Men lönerna spelar också en viktig roll. Arbetsgivarna vill få bort dagens system med ackordlöner, något som Byggnads motsätter sig.

Byggnads har krävt 3,2 procent i påslag. Men Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm beklagar att förhandlingarna ska handla om löner.

- Det är väldigt tråkigt att vi ständigt landar i byggnadsarbetarnas löner och lönesystem. Och att vi diskuterar ett tvång om ackord, som inte alls finns. Det handlar om arbetsgivarens återkommande prat om att införa ett månadslönetvång. Det är vi inte intresserade av, säger Johan Lindholm till Ekot.