Fortsatt upp för säkerhetsbranschen

1:39 min

Säkerhetsbranschen beräknas öka med omkring 3-4 procent i år, det bedömer organisationen Säkerhetsbranschen. Men i vilken mån stora terrordåd som de i Belgien spelar in för tillväxten är svårt att säga enligt dess vd Torbjörn Ferndahl.

Tillfälligt kan man få en ökad efterfrågan på analyser, framför allt från företag och offentlig sektor, om hur hotbilder kan se ut. Efterfrågan på rena tjänster och produkter, där ser man egentligen inte några stora skillnader.

Det finns 150 säkerhetskameror bara på T-centralens tunnelbanestation i centrala Stockholm. Den tekniska utrustningen blir allt vanligare, såväl i privata som i offentliga miljöer. Samtidigt sker ett skifte till exempelvis mer avancerade och samtidigt dyrare kameror.

De blir mer och mer intelligenta och kan utföra analyser så man får ut större värde av den utrustning som installeras. Till exempel att kunna indikera om det sker avvikelser i bildmönster som man inte vill se. En stillastående väska på en centralstation till exempel. Så kan man få en indikation på det.

Idag omsätter säkerhetsbranschen runt 20 miljarder kronor. Den årliga tillväxten av bland annat övervakningsinstallationer har legat runt 3-4 procent de senaste tio åren, oavsett låg- eller högkonjunktur. Något som har flera förklaringar enligt Torbjörn Ferndahl:

En väldigt stor orsak är hur byggnationen sker. Är det högkonjunktur och det byggs mer fastigheter, då sker mycket nyinstallationer. Om konjunkturen går sämre då är det många som ser över sina lokaler och då behöver man bygga om istället.

Samtidigt tycker Torbjörn Ferndahl sig se en trend att kompetensen sjunker när det gäller att köpa in övervakningskameror och annan säkerhetsutrustning, det gäller främst inom offentlig sektor, men också inom det privata:

Man ser att det finns färre skadeförebyggare hos Försäkringsbolagen som jobbar med förebyggande aktiviteter och då ställer krav på hur ska man utforma sin säkerhet för att minska risken för olyckor.