Högsta förvaltningsdomstolen avgör tvist om tågtrafiken i Mälardalen

SJ har överklagat Kammarrättens dom om den regionala tågtrafiken i Mälardalen.

Det gäller tvisten där landstingens och Kollektivtrafikmyndigheternas gemensamma trafikbolaget Mälabs vill satsa på ett gemensamt tågsystem i Sörmland, Stockholm. Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland.

SJ menar bland annat att landstingen, med subventionerad tågtrafik, ska slå ut den kommersiella trafiken

Men Kammarrätten anser att planerna inte strider mot lagstiftningen.

Nu får Högsta förvaltningsdomstolen avgöra tvisten.