Alliansen går till val tillsammans

1:40 min

De fyra allianspartierna bör gå till val 2018 med ett gemensamt valmanifest. Det skriver de fyra partisekreterarna på DN Debatt idag.

– Det är vår bestämda avsikt att göra det och det man får titta på är vår record bakåt sedan vi bestämde oss 2004 för att möta väljarna tillsammans och samarbeta så har vi lyckats göra det både som opposition och under åtta år som regering, säger Maria Arnholm som är partisekreterare i Liberalerna.

De fyra allianspartierna har gjort en gemensam utvärdering av samarbetet och dragit ett antal slutsatser. En är att Sverige behöver nya reformer.

– Sverige står inför några väldigt stora utmaningar. Vi har en flyktingsituation i hela världen och i Europa som vi ska hantera. Vi har dessutom ett Europasamarbete i kris. Till det ska man lägga stor arbetslöshet, stor bostadsbrist, dåliga villkor för företagen och en unikt svag regering, säger Maria Arnholm.

Utvärderingen kommer också fram till att alliansens politik slutade utvecklas framför allt inför valet 2014.

– Det viktigaste var ju att vi saknade en ordentlig reformagenda framåt och jag tycker det blev särskilt tydligt att vi var för tomma på svar när det gäller den stora frågan om integration och migration, säger Tomas Tobé som är partisekreterare i Moderaterna.

Vad borde ni ha sagt då som ni inte sa?

– Vi borde framför allt ha förberett oss mer för att haft fler politiska förslag för att ta tag i att många utrikesfödda inte kommer in i arbete. Det är klart att det här är någonting som skapar stora problem med integrationen i Sverige.

Det här berodde framför allt på en centralisering som ledde till att politiken inte var lyhörd inför väljarna, enligt utvärderingen.

– Det blev för styrt utifrån regeringskansliet, säger Tomas Tobé.