Byggnads varslar om strid

Byggnads varslar idag om strejk efter att man inte lyckats komma överens med arbetsgivarsidan om ett nytt avtal.

Varslet berör totalt 60 arbetsplatser och 2600 medlemmar. Om det träder i kraft kommer arbetet att läggas ner från och med den tolfte april. Flera byggen i länet berörs av varslet, främst i Umeå och Skellefteå.

I ett pressutskick skriver fackförbundet om anledningen till varslet:

”Byggnads varslar idag för bättre ordning och reda på våra byggnadsarbetsplatser, krafttag för en jämställd byggbransch och för lärlingars rätt att fullfölja sin utbildningar.”

– Vi har tidigare uttryckt oroför att BI skjutit på de viktiga framtidsfrågorna och istället lagt allt fokuspå makten över lönebildningen, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i pressmeddelandet.

Sveriges Byggindustrier bemöter varslet och kallar det för oansvarigt och menar att det på grund av sin omfattning måste ha planerats under en längre tid.

– Det är ett av de största varslen någonsin. Detta i en tid då vi behöver bygga mer. Det är mycket oansvarigt och kommer att leda till att många projekt såsom skolor, förskolor, bostäder och sjukhus inte blir slutförda i tid, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.

I Västerbotten berörs följande arbetsplatser av varslet:

Öbacka Strand (NCC), Umeå
Skellefteå Kraft Arena (NCC), Skellefteå
Rönnskärsverken (Skanska), Skelleftehamn
Rönnskär FHV (Contractor), Skelleftehamn