Ambulanshelikoptern blir kvar på Värmdö

Stockholms ambulanshelikopter kommer sannolikt fortsätta ha sin bas i Mölnvik på Värmdö.

Landstinget har länge letat efter alternativa placeringar eftersom man vill undvika att störa omgivningen vid start och landningar. Efter en del utredande har man kommit fram till att Mölnvik är bäst ur ett geografiskt perspektiv.

I ett yttrande säger Värmdös politiker att basen visserligen stör vissa men att samhällsnyttan överväger. Dock bör inflygningen ske söderifrån för att minimera bullret.