Hovrättens dom: Livstids fängelse

2:01 min

De båda män som misstänks för att ha deltagit i två avrättningar i Syrien 2013 döms till livstid även av Svea hovrätt. Därmed fastställer Hovrätten Göteborgs tingsrätt dom från i fjol. 


I ett pressmeddelande skriver hovrätten att de gör samma bedömningar som tingsrätten och kommer fram till att de båda männen är de två maskerade personer som synts på de filmer som utgjort bevisningen. 

De skriver också att männen deltagit på ett så aktivt sätt i avrättningarna att de ska betraktas som gärningsmän. 

– Hovrätten slår slår också fast att avsikten med morden var att injaga allvarlig fruktan hos de som inte har samma åsikt som gärningsmännen och att gärningarna är sådana att de kan sägas allvarligt skada staten Syrien, säger Niklas Wågnert, hovrättsråd. 

– Hovrätten gör också samma bedömning att straffvärdet för den här typen av gärningar är livstids fängelse,  fortsätter Wågnert. 

Domen idag är ovanlig - Sedan tidigare finns bara ett fall i Sverige där både tingsrätt och hovrätt dömt för terroristbrott, det var 2005 och handlade om finansiering av attentat i Irak.

En av de två tilltalade har en hjärnskada som han har fått efter strider i Syrien, men även med beaktning av den skadan är ett annat straff än livstid inte aktuellt enligt Svea hovrätt.  

NFC, Nationellt forensiskt centrum, har granskat de filmsekvenser som utgör bevisningen och har varit väldigt säkra på sin sak - att de två maskerade männen är identiska med de två tilltalade och den bedömningen har Hovrätten anammat. 

– Domen känns bra och i någon mån lite vägledande för framtida utredningar, säger chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström till TT.

Troligen kommer försvararna försöka få upp även Hovrättens dom i högre instans. De två försvarsadvokaterna är fortfarnade kritiska till både rubriceringen terroristbrott och till den tekniska bevisningen.

– Jag är besviken på att domen är så kortfattad i de delar som handlar om bildbevisningen. Jag hade förväntat mig en mer ingående motivering i den delen, säger Mia Sandros, försvarsadvokat.

Det var i slutet av förra året som de båda männen i 30-års åldern dömdes av Göteborgs tingsrätt till livstids fängelse för terrorbrott genom mord i Syrien. Enligt åklagaren har de båda männen rest till Syrien för att delta i striderna där.

Huvudbevisning i målet har varit tre filmsekvenser som mycket tydligt visar hur en grupp män planerar och i samråd skär halsen av två civila i Syrien 2013. På filmerna syns hur gruppen hyllar Allah och varnar andra otrogna att samma sak kan hända även dom. Morden har utförts och filmats i syfte att sätta skräck i andra menar åklagaren.

Tingsrätten gick i sin dom på åklagarens linje. I domen konstaterar Göteborg tingsrätt att det är klarlagt att det är de båda dömda männen som finns på filmen. De har aktivt deltagit i morden och ska alltså betraktas som gärningsmän. Enligt tingsrätten har filmernas syfte varit att spridas och som tingsrätten skriver injaga fruktan hos den befolkningsgrupp som inte tillhör den rätta läran. Ett resonemang som ligger till grund för att döma för just terroristbrott.

De anklagade själva nekar till brott och knäckfrågan när målet överklagades till hovrätten handlar om filmernas äkthet och om det verkligen är de två åtalade männen som finns med på filmerna.

Försvaret menar att det inte är bevisat att det är de båda misstänkta männen som finns med på filmerna.