Första tiden i nya landet

Vad vet flyktingar om Sverige?

7:12 min

Facebook och andra sociala medier är betydande källor för den kunskap som flyktingar har om länder de vill slå sig ner i.

– Det är mycket information att hämta på sociala medier om olika länder och det är inte alltid positiva saker som skrivs, säger Inam Alghoul från Gaza som sökte mycket på olika nätsidor innan hon bestämde vilket land hon skulle försöka fly till.

Det Inam läste om Sverige var dock att här respekteras det mänskliga rättigheterna och att man också är mån om att värna barnens rättigheter.

Det var de övervägande skälen till att Inam kom till Sverige och det kommer ofta fram när jag pratar med de flyktingar som vi följer under året.

– Jag läste att den största delen av det svenska folket är välvilligt inställda till flyktingar, säger Maha Ajoundi från Syrien.

– Vi måste bli accepterade annars kan man lika gärna åka tillbaka till kriget, fortsätter hon.

Sedan säger de också att det är mycket diskussion om olika mottagarländer när vänner träffas i de länder som många flyktingar kommer ifrån, och när förändringar sker i förhållandet till flyktingar i ett land så förs informationen snabbt vidare.