Kbt-program för unga killar i Chicago minskade kriminalitet

1:46 min

Förebyggande program med kognitiv beteendeterapi kan hjälpa till att minska brottsligheten, visar en studie från brottsdrabbade områden i Chicago.

Julia Quinn är forskningschef på University of Chicagos Crime Lab där studien gjordes.

– Efter ett år såg vi att deltagande i vårt program, en timme i veckan under skolåret, minskade arresteringar med 44 procent, säger hon.

I studien deltog totalt  2 700 unga killar mellan 13-16 år, vilka lottades in i två grupper. Hälften fick följa det kbt-inspirerade programmet och hälften deltog som en kontrollgrupp. De som följt det kbt-inspirerade programmet arresterades 44 procent färre gånger än de i kontrollgruppen, ett resultat som slog forskarna och Chicagopolitikerna med häpnad.

Det var efter att en student sköts ner inne på University of Chicagos område som universitet beslutade att satsa på forskning om brottsprevention.

Och i forskarnas genomgång av dödligt våld i Chicago fann de något som överraskade. Det vanligaste orsaken var inte uppgörelser mellan kriminella gäng, vilket hade varit en vedertagen sanning, utan det handlade om tjafs och småbråk, sånt som i de flesta städer bara skulle gett en blåtira - men som i Chicago i stället ofta slutade med ett dödsfall.

Just därför valde forskarna att studera ett kbt-program som tränar unga i att inte vara så impulsstyrda, säger Julia Quinn.

– Det uppmuntrade ungdomarna att ta det lugnt, ta ett steg tillbaka och tänka innan de agerade, säger hon.

Och efter ett år med det programmet var skillnaderna alltså tydliga.

Nu studerar forskarna om de positiva resultaten håller i sig också efter att de unga lämnat programmet. Resultaten är preliminära men det ser lovande ut, säger Julia Quinn.