Kraftig snedrekrytering till kulturskolan

7:04 min

Den kommunala kulturskolan misslyckas med sitt uppdrag att undervisa alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund. Det visar en nationell kartläggning, och Karlstad är inget undantag.
- Jag tror varje kommun behöver satsa mer, säger Kerstin Wallmyr, kulturskolechef i Karlstad.

Den vanligaste kulturskoleeleven i Sverige är en svenskfödd flicka, och de barnen som går i kulturskolan har ofta högutbildade föräldrar, eller föräldrar som själva sysslar med musik eller kultur. Det visar en rapport från den pågående kulturskoleutredningen som regeringen beställt.

Kerstin Wallmyr, chef för Kulturskolan i Karlstad är inte förvånad:
- Det ser vi också på våra siffror att föräldrar som är aktiva i sina barns fritidsaktiviteter är de drivande, och i de områden där det bor flest nationaliteter, där har vi färre elever. Och där får vi rannsaka oss själva - vad beror det på?

En anledning kan vara tillgängligheten. Kulturskolans lokaler i Karlstad ligger idag centralt. Därför har Karlstads politiker nu gett kulturskolan i uppdrag att också etablera sig på Kronoparken som är Karlstads mest multikulturella stadsdel. En annan anledning kan vara avgifterna. I Karlstad kostar det 600 kronor per termin för 20 minuters lektioner en gång i veckan. För vissa familjer kan det vara för dyrt, tror Kerstin Wallmyr:
- Det tror jag absolut. Men när vi vet att man inte kan betala försöker vi ändå lösa det, det är ett förtroende jag har fått och det känns väldigt viktigt.

Totalt i hela landet kostar de kommunala kulturskolorna skattebetalarna 2 miljarder kronor, och når cirka 400 000 elever. Regeringens utredning ska vara klar i september och syftar till att göra kulturskolan mer jämlik och tillgänglig för alla barn.