Erik Lövgren (S) litar på landstingets revisorer

2:24 min

Landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) litar på landstingets högsta chefer och revisorer. Trots att de varit på konferensanläggningar som saknar offentligt upphandlade avtal med landstinget.

Landstingschefernas inköpsslarv har inte granskats av revisorerna, som själv varit på konferensanläggningar, som saknar avtal med landstinget.

– Det är olyckligt när sånt sker, men det är väl inte sånt som gör att vi ligger en halv miljard back, säger Erik Lövgren ordförande i landstingsstyrelsen.  

Landstingets revisorer har slagit ner på att Ålsta folkhögskola gjort inköp som inte har någon tydlig koppling till verksamheten. Men någon motsvarande granskning gjorde man inte vid en granskning av bland annat resor och måltider inom de nämnder som ansvarar för sjukvården.

När revisorerna granskade inköpen inom de nämnder som ansvarar för sjukvården, så tittade man aldrig på om reglerna för upphandling följdes eller om inköpen var relevanta för verksamheten.

– När det gäller revisorerna så lägger de ju upp en egen plan. Det är upp till dem. Vad revisionen gör lägger sig inte politikerna i, svarar Erik Lövgren.  

Enligt antikorruptionsrevisor Louise Brown är det ett utbrett problem inom landsting och kommuner att inköpen inte går rätt till.

Det är en stor gråzon av vänskapskorruption. Det är mycket som pekar på att vi har enorma brister inom revisionen i landsting och kommuner.

– Det finns mycket som tyder på att de inte har det oberoende som de behöver, säger Louise Brown.

Lösningen är att riva upp dagens system med politiskt valda revisorer anser hon.  

Men det tycker inte Erik Lövgren är rätt väg. Han litar på den nuvarande revisionen och tror att den tillförordnade landstingsdirektören Inger Bergström kommer att få landstinget på rätt köl.  

– Jag har tillförsikt inför framtiden och tror att vi kommer lösa det här, säger han.