از سوی اداره مبارزه با جرائم اقتصادی

تأمین کنندگان مالی عملیات تروریستی شناسایی می‌شوند

1:23 min

جرائم مشکوک به تأمین مالی عملیات تروریستی خیلی بیشتر از سوی اداره مبارزه با جرائم اقتصادی کشف می‌شود. همزمان این اداره می‌خواهد کارکنان خود را برای  مقابله با این نوع از جرائم آموزش بدهد.

اداره مبارزه با جرائم اقتصادی از جمله به تبادل و معاملات مالی به شرکت‌ها یا سازمان‌هایی پی برده است که احتمال می‌رود این شرکت‌ها با تروریسم در ارتباط باشند. در چند سال اخیر، چندین بار تبادل مالی به کشورهای عراق و سوریه، صورت گرفته است.

توربیورن روسین، رئیس پلیس اداره مبارزه با جرائم اقتصادی می‌گوید: افراد از راه‌هایی که می‌توان تأمین مالی کرد، استفاده می‌کنند. وام‌های اس ام اسی می‌گیرند یا خودرو کرایه می‌کنند تا با خود برای جنگ به سوریه ببرند. نمی‌توان گفت که  این کار، یک شاخه شغلی ویژه‌ای است بلکه بیشتر به این ارتباط دارد که افرادی که مشکوک به تأمین مالی هستند از چه امکاناتی برای انجام جرم، برخوردارند.
در طول فصل بهار این اداره قرار است کارمندان خود را آموزش بدهد تا بهتر بتوانند ارتباطات مشکوک به تأمین مالی عملیات تروریستی را شناسایی کنند. از جمله قرار است همکاری با پلیس امنیتی و دادستانی که جرائم تروریستی را بررسی می‌کنند، بهتر شود.