Gardell: Romavattnet måste lösas i samförstånd med lantbruksrörelsen

3:18 min

Tommy Gardell (S) är beredd på någon sorts process om tolkningen av det avtal kommunen skrev 1975 med markägaren vid Busarve i Roma.

I servitutsavtalet finns en punkt som reglerar "skada och intrång som inte kunnat förutses" då avtalet tecknades. Förväntar sig då politiken en process om att vattenskyddsområdets föreskrifter kan innebära just sådan skada?

-Det kanske blir så, det är möjligt, men en kommun eller region har ju rätt till vatten, säger socialdemokraten Tommy Gardell, ordförande i tekniska nämnden. Han tror inte att markägaren kan få framgång om han skulle vilja stänga täkten. Tommy Gardell är inställd på fortsatta diskussioner om hur vattenfrågan i Roma skall lösas.

-Jag tror att den här frågan måste lösas i samförstånd med lantbruksrörelsen, säger Gardell.

Den markägare, vid Busarve i Roma, som har den kommunala vattentäkten på sin mark vill helst att borrhålen flyttas så att inte Gotlands mest bördiga jordbruksmark hamnar under skyddsföreskrifter.

Som P4 Gotland berättat är ju lantbrukare i området runt den kommunala vattentäkten kritiska till de skyddsföreskrifter som följer om ett vattenskyddsområde bildas.

P4 Gotland har träffat lantbrukaren Lars Hansson, som har Busarvetäkten på sin mark. Från borrhålen där får Roma samhälle och Dalhem sitt kommunala vatten. 300 kubik - alltså 300 000 liter - vatten per dygn pumpas därifrån. Och markägaren ångrar idag att han 1975 lät kommunen borra där, när täkten nu föreslås få skydd - med tillhörande restriktioner för hans grannar, som bland annat inte får använda bekämpningsmedel eller gödsla som tidigare utan att söka tillstånd eller anmäla det. Fält för fält år för år, som en av kritikerna uttryckt det. Markägaren Lars Hansson vill nu helst att samhällena får sitt framtida vatten någon annanstans ifrån.

Men Tommy Gardell säger att markägaren inte kan stänga täkten.

- Nej det kan han inte. Region har rätt till vattnet där.