Lillgammal urtidsmänniska äldre än väntat

Före människan fanns lilla Homo floresiensis som nu har blivit 80 000 år äldre.

Homo floresiensis var en människoart som fått smeknamnet hobbitmänniskan då den var mycket liten till växten.

Tidigare trodde man att arten funnits ända fram till för 12 000 år sedan, vilket skulle betyda att hobbitmänniskorna levt ganska lång tid samtidigt som moderna människor. Slutsatsen kom från analyser av benfynd från den indonesiska ön Flores i början av 2000-talet.

Men efter att ha grävt ut ett större område på ön så menar arkeologerna nu att benfynden snarare är mellan 60 000 och 100 000 år gamla.

De har nämligen sett att benen ligger under ett lager av bergarter som är mycket äldre, vilket betyder att benen måste vara äldre än bergarterna för att ha kunnat hamna underst.

Frågan om Homo floresiensis ändå fanns så länge att de kanske stötte på moderna människor är dock fortfarande oklar, skriver arkeologerna i en artikel i tidskriften Nature.

Referens: Thomas Sutikna et al. Revised stratigraphy and chronology for Homo floresiensis at Liang Bua in Indonesia. Nature 31 mars 2016. DOI: 10.1038/nature17179