Kampen om dubbelspår fortsätter

1:00 min

Kampen om att bygga dubbelspår längs ostkustbanan från Gävle och norrut fortsätter. I dag träffade de ledande politikerna från Region Gävleborg infrastrukturminister Anna Johansson för att prata om fördelarna med att satsa på utbyggd järnväg i Norrland.

– Det är väldigt stor del av exportindustrin som både ska ha transporter in och ut ur landet genom hela vår region upp till norra Sverige, som ska gå den här vägen, säger Eva Lindberg (S), Regionstyrelsens ordförande i Gävleborg. 

Regeringen håller just nu på att ta fram en ny nationell plan för infrastruktur som ska ligga till grund för var de stora investeringarna ska göras de kommande åren.

Och för att Norrland inte ska prioriteras bort har nu Region Gävleborg gått samman med övriga Norrlandslän för att trycka på behovet av utbyggd järnväg längs hela kusten, från Gävle och upp till gränsen mot Finland, den så kallade bottniska korridoren.

I dag träffade de ledande politikerna från Region Gävleborg infrastrukturminister Anna Johansson (S) för att diskutera fördelarna med en utbyggnad. Eva Lindberg hoppas på gehör från regeringen, men oroar sig för prioriteringarna i den nya infrastrukturplanens budget. 

– Det är klart, när man pratar om höghastighetståg tåg i södra Sverige, så blir vi orolig att alla pengar ska gå dit, säger Eva Lindberg. 

Under hösten 2016 ska regeringen presentera en infrastrukturproposition med de ekonomiska ramarna och först 2018 kommer en plan med alla prioriterade objekt.