Ledstråk gör det lättare att hitta till bussen

1:40 min

Busshållplatser i regionen funktionsanpassas nu. Bänkhöjd, belysning och realtidsinformation är några av sakerna som ses över.

– En optimal busshållplats är att det ska finnas tillgängligt med ledstråk för att vi ska hitta fram till bussen, säger Ronny Blidberg, som är aktiv i Synskadades riksförbund.

Han säger att det är dåligt med uppläst textinformation på kollektivtrafikens hållplatser.

På Kampenhof i Uddevalla har Västtrafik gjort ledstråk, vilket kan vara en trottoarkant, staket eller plattor i marken som har nedfrästa linjer. Dessa underlättar för personer med synnedsättning.

Åttio hållplatser funktionsanpassades under förra året i vårt område – och det är trehundra som kvarstår, och detta ska vara färdigt under 2019. Prislappen delas mellan Västtrafik, kommunerna och Trafikverket.