Sverige får kritik i FN-rapport

2:04 min

Sverige får både ris och ros när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. Det framgår i den rapport som släpptes idag.

I rapporten framgår att människorättskommittén är fortsatt oroad över romernas situation i Sverige och Yuval Shany, israelisk ledamot i kommittén anser att Sverige har kommit långt i arbetet med mänskliga rättigheter men att det finns mer att göra.

– Sweden of course is a country with a strong human rights record, however there is still work to be done, säger Yuval Shany.

I rapporten står det att Sverige bör göra allt för att säkerställa att romer i Sverige får likvärdig tillgång till skola, utbildning, bostad och sjukvård. Man skriver också att stöd och social hjälp bör inkludera utsatta EU-migranter.

När det gäller Sveriges urfolk samer så välkomnar kommittén erkännandet av samer som urfolk 2011 men anser att det finns flera saker som staten kan göra för att stärka samernas roll i Sverige.

Bland annat bör Sverige stärka samers medbestämmanderätt i frågor som påverkar samer och påskynda förhandlingarna av den nordiska samekonventionen.

Man anser också att sametinget bör få mer resurser och riktar dessutom kritik mot att bevisbördan i renbetesrättegångar läggs på samebyarna, något som man även vara kritisk mot i den förra rapporten från människorättskommittén 2009.

FN:s människorättskommitté består av 18 internationella människorättsexperter och granskningen har genomförts via förhör i Genéve under våren.

Förutom romers- och samers situation har kommittén också förhört Sverige i frågor som gäller bland annat långa häktningstider, hatbrott, asylpolitik och polisvåld. Kommittén oroas också över rapporter om rasistiskt och främlingsfientligt våld mot muslimer, afrosvenskar, romer och judar och det man kallar för "kroniskt negativt porträtterandet av muslimer i medierna".

Statssekreterare Per Olsson Fridh förde statens talan inför kommittén tidigare i våras och han är nöjd med rapporten.

– Jag välkomnar att kommittén är tydlig med att man är nöjd med att det görs framsteg i Sverige inom det här området. Att man tycker att Sverige är ett land som ligger väldigt bra till vad gäller efterlevnaden av konventionen av politiska rättigheter.

Men jag välkomnar också att man pekar ut områden där man tycker att Sverige fortsatt behöver jobba och utvecklas. Det är en viktig del av det kontinuerliga arbetet i Sverige med att främja och stärka mänskliga rättigheter, säger statssekreterare Per Olsson Fridh.

Den här rapporten innehåller en del kring polisvåld, romernas situation, kring häktningstider och samernas situation osv. Kommer Sverige någon gång kunna ta emot en rapport från kommittén som är i princip tom, där man är nöjd?

Arbetet med mänskliga rättigheter tar aldrig slut. Jag tror att när vi i framtiden kan rapportera till kommittén på att vi har gjort framsteg på områden som de nu tycker att vi ska jobba med så kommer kommittén säkerligen hitta andra områden som de tycker att Sverige ska jobba vidare med. Det är så det här systemet är uppbyggt.

– Vi kommer aldrig bli klara med arbetet med mänskliga rättigheter, det blir inte Sverige och inte heller något annat land.