Trafiksäkerhet

Blinkande vägstolpar ska varna för renar

Ett nytt projekt ska testa ett modernt renvarningssystem, för att förebygga olyckor i trafiken. 

Idag använder renskötare svarta sopsäckar och skyltar för att varna om renar nära vägen. Nästa vinter ska ett nytt system testas där bilister istället varnas med hjälp av sändarhalsband och blinkande plogpinnar.

Tekniken bygger på att renarna är utrustade med radiosändare. Längs väg eller järnväg finns varningsstolpar som uppfattar signalen och när renen är tillräckligt nära så utlöses en varning och stolparna börjar blinka.  

Testet kommer att inledas i mindre skala för att sedan utökas. Om två år ska systemet omfatta tusen renar från både Norge och Sverige. 

Renvarningsprojektet är ett samarbete mellan Sverige och Norge och det är en del i ett större projekt, Animal Sense. Från Sverige deltar även Umeå universitet, SSR samt Trafikverket.