FN-kritika karing o Shvedo sar inkren romen

4:52 min

O Shvedo pale lel kritika pe but punktura katar o FN:osko Kommitté pe manushikane chachimata- kado sikhadzol ando rapporto kaj sas avri dino adjes.

Thaj sar exemplo skirij pe ke e kommisia pe manushikane chachimata majdur daran anda romengi situacia ando Shvedo.

Ando rapporto skirijpe ke o "shvedo trobuj te kherel sa te avel romen ando Shvedo sa kasave chansi kaj edukacia, shkola, khera thaj bolnjici sar kavere citizenton". Vi skiripe ke supporto thaj socialno zutipe trobuj te inkludulij EU-migranton.

Adjes das o FN:s kommitté pe manushikane chachimata andre pesko rhodimasko rapporto pa e situacia ando Shvedo. Thaj majbut pa le romengi thaj samengi situacia sas vazdino.

O Kommitté rapporto si jek rhodipe kaj si kherdo katar e membroske thema ando FN, te dikhen pe citizentonge thaj politicni chachimata. O Kommitté kaj si andre 18 internationalni expertura pe manushikane chachimata, chi birin te shon sankciji vaj konsekvensura, ferik ke lenge vorbi si zurales ginade.