Fastighetsägare skyldiga att sopa bort gruset från trottoarer

1:19 min

Nu är det dags att sopa ut sanden på vägen om du bor i Gävle kommun bland annat. Den 4:e april går det stora sandtåget och kommunens sandupptagningsmaskiner sopar upp gruset efter vinterns halkbekämpning.

– Hittills har vi börjat ta bort sand i det prioriterade cykelvägnätet som är 34 kilometer långt. Och sandupptagningen har börjat i de centrala delarna av stan, säger Johan Larsson, gatuingenjör på Gävle kommun.

Nu när den mesta snön har smält bort börjar kommunerna i länet att ta bort all sand som blivit kvar på vägarna efter vintern.

I Gävle används flera olika maskiner – först en som blöter vägen för att det inte ska spridas miljöfarliga dammpartiklar, och sedan en maskin som sopar upp sanden på ett flak.

På cykelbanor används en maskin som suger upp sanden. I Gävle är det totalt 5-6 tusen ton sand som sopas upp varje år.

– I centrala stan är det mer förorenat. Vi tar prover på allt och ser hur mycket förorenat det är. Är det för mycket körs sanden till deponi i Forsbacka. Men sanden i ytterområden är inte miljöfarlig så den försöker man använda i möjligaste mån till asfalten man gör på sommaren, säger Johan Larsson.

Som fastighetsägare är du skyldig att hålla gångbanan ren längs med huset.

– Det är väldigt bra om man sopar rent sin gångbana eller trottoar veckan innan, så att man sopar ut sanden i vägen för då tar sandtåget med sig det när det går förbi, säger Johan Larsson.