Gratis buss för seniorer i Tranemo

Från och med 1 april kan den som fyllt 65 år och är folkbokförd i Tranemo kommun resa gratis inom kommunen med kollektivtrafiken.

Det är Tranemo kommun som beslutat att erbjuda sina invånare som fyllt 65 år Västtrafik seniorkort. Seniorladdningen på kortet är personlig och gäller dygnet runt inom Tranemo kommunzon. Kortet gäller inte för resor med färdtjänst.

Västtrafik har skickat ett brev till berörda seniorer i kommunen med information om seniorkortet och hur man beställer det.

I Tranemo kommun har i dagsläget 1 455 seniorkort beställts.