Polischefer missnöjda med ny organisation

3:51 min

Endast fem av landets 90 lokalpolisområdeschefer anser att resurserna blivit bättre med den nya polisorganisationen.

Enligt en ny rapport är missnöjet stort med den nya polisorganisationen bland landets lokalpolisområdeschefer. Och enligt Gunilla Gevreus, polischef för Fyrbodal, kommer det dröja innan den nya polisorganisationen fungerar som det är tänkt.

– Det är helt rätt att cheferna har en tuff situation nu innan vi har fått allt på plats. Det kommer att dröja absolut hela 2016 och säkert en bit in på 2017 innan vi är än mer i hamn med det. 

Mikael Mossberg, vice ordförande för polisfacket i Fyrbodal, säger att polisen behöver mer resurser.

– Man kan bara konstatera att polisen är satt under stark press, och vad man behöver göra att förstärka resurserna och tillföra polisen det resurser som behövs för att kunna genomföra och säkerställa omorganisationen.

Och Gunilla Gevreus håller med.

– Vi är helt överens om det här, och det är väl därför rikspolischefen går ut och äskar både poliser och civila. Vi har fått ett ökat uppdrag, ihop med att vi skulle göra den här omorganisationen. Så absolut behövs polisen resurstillskott.