Vad ska sparas i museisamlingarna?

18 min

Hur vet ett museum vad som är värt att spara? Och vilket ansvar har museerna för framtidens minne? Det ska vi prata om med anledning av att remisstiden nyligen gick ut för den av alliansregeringen beställda museiutredningen.

Ett av förslagen handlade ju om att göra det lättare för museerna att gallra i samlingarna. Clas-Uno Frykholm, tidigare museiutredare och Maja Hagerman, författare, medverkar.


Nordegren & Epstein i P1 finns på Facebook.

Här kan du diskutera med andra lyssnare!

Du kan också höra av dig till oss via mejl: