Träddöden - nu dör även asken

7:59 min

Trädet kan vara på väg bort från Europa, efter att någon tog med askplantor från Asien och planterade i Östeuropa under Sovjettiden. De asiatiska plantorna har gett upphov till en svampsjuka som har spritt sig enormt snabbt, och lett till massdöd bland träd i Europa. 

 

Askskottsjukan upptäcktes i Polen 1992.

– Sjukdomen orsakas av en sporsäckssvamp och medför bland annat att trädets fotosyntattransport avstannar, vilket leder till att trädet dör, säger Pia Barklund, docent i skogspatologi vid SLU.

Men asken har större chanser att komma igen än almen. Det finns vissa asksorter som klarar sig bättre. När askträdet är smittat dör grenarna. Det går dock långsammare för almsjukan, där det är en insekt som sprider sjukdomen.

– Just nu samlar forskare in frön från sådana ask-träd, så att askens genetik kan förbättras, säger Pia Barklund, docent i skogspatologi vid SLU.