Uppsala satsar för att bli bästa cykelstaden 2018

1:33 min

Genom en medborgardialog har Uppsala kommun tagit fram 57 punkter lång åtgärdslista för att ha som verktyg till arbetet att bli den bästa cykelstaden i Sverige. 

Uppsala satsar nu på att bli den bästa cykelfrämjande kommunen i Sverige till år 2018. Det är genom den så kallade "Kommunvelometern" som kommuner bedöms i sitt cykelfrämjande. Förra året hamnade Uppsala på en femte plats men nu är tanken att man ska klättra och bli bäst i landet.

Efter en medborgardialog har Uppsala kommun tagit fram 57 punkter som de ska satsa på för att bli bäst.

– Om man tar några av de viktigaste punkterna så tycker jag det är viktigt att vi ska göra en översyn angående säkerheten i cyklingen till skolorna. Det ska vara säkert för elever att cykla till skolan, säger Maria Gjardfell (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Vidare ska även kommunen jobba med bättre belysning, bättre framkomlighet men också genom underhållsstationer där man kan pumpa däcken eller tvätta cykeln.

Bättre underhåll och fler cykelleder, har ni inte gjort detta tidigare?

– Det som är nytt är att vi gjort en lista där vi prioriterar de här insatserna och att man inte bara säger att allt är viktigt, säger Gjardfell.

Innebär den här prioritering att till ex bilisterna får ge vika för mer cykelsatsningar kommande år?

– När det gäller bilister så ska de vara glada för att många cyklar. Då går det ju snabbare för de att komma fram och att det inte blir helt ihop-korkat inne i stan. Men för de som värnar om biltrafiken så kan det bli lite krångliga att åka bil i framtiden för vi behöver mer av vägens yta för cykelbanor, säger Gjardfell.