Teckenspråk ska erbjudas som modersmål i Örebros skolor

I april ska Örebro kommun börja arbeta för att kunna erbjuda teckenspråk som modersmål i skolorna.

Teckenspråk ska erbjudas som modersmål i Örebros skolor, enligt ett pressmeddelande från Örebro kommun.

Idag erbjuder Örebro kommun modersmålsundervisning i 33 språk och förfrågningar har kommit in från föräldrar som upplever att deras barns modersmål är teckenspråk.

Från och med nu i april ska man påbörja arbetet för att göra detta möjligt.

-Örebro kommun har som avsikt att vara Europas teckenspråkshuvudstad, så jag ser det som en självklarhet att vi även ska erbjuda teckenspråk som modersmål, skriver Jessica Ekerbring (S) ordförande i Programnämnden i pressmeddelandet från Örebro kommun.