Skåne

Så ska självmorden minskas i Skåne

3:25 min

Hälso-och sjukvårdsnämnden har beslutat att satsa två miljoner under i första hand 2016 för att minska antalet suicid och suicidförsök i Skåne.

– Det behövs mer kunskap och medvetenhet, men det går åt rätt håll. Frågan har hamnat på agendan de senaste åren, säger Kerstin Lindell, medicinsk rådgivare på Hälso- och sjukvårdsnämnden och psykiater.

I första hand kommer man vända sig till vårdcentraler runt om i landet. De som är verksamma där kommer att få tillgång till olika kurser för att lära sig mer om suicidprevention.

De vårdcentraler som höjer sin kompetens inom området kommer dessutom att få olika belöningar. Region Skånes målsättning med projektet är självklar.

– Färre suicid och suicidförsök. Men också att människor ska bli mer bekväma med att mötas i det som är svårt.

Många som har erfarenhet av suicid eller suicidförsök vittnar om att det ofta krävs envishet för att faktiskt få hjälp.

– Då är det bra att man har anhöriga som är medvetna om problemet och som kan hjälpa till att vara envisa. Risken är att när man själv överväger att ta sitt liv är man inte envis med att söka hjälp, säger Kerstin Lindell.