Karlstadsjurister granskar Landmark

Uppdraget att kontrollera alla betalkort som Karlstad Airport använt och om Peter Landmark följt gällande lagstiftning går till Carlstads Advokatbyrå.

Styrelsen för Karlstad Airport har idag beslutat att den juridiska granskningen av bolagets korthantering ska göras av Carlstads Advokatbyrå och advokaten Anders Runebjer.

− Carlstads Advokatbyrå ska utreda om tidigare vd Peter Landmarks kortanvändning med representation och gåvor har skötts enligt lagar och interndirektiv. Granskningen ska visa om det finns anledning för oss att vidta rättsliga åtgärder - det vill säga om vi ska anmäla brott eller utkräva skadestånd, säger Sune Ekbåge vice ordförande i styrelsen för Karlstad Airport, i ett pressmeddelande.

Ytterligare en granskning pågår parallellt och det är utredningen av hur Peter Landmark använt sitt företagskort samt hur styrelsen hanterat dessa frågor och om Karlstads kommuns attestreglemente följts. Det utredningsuppdraget gick tilll Grant Thornton i Stockholm.

Båda utredningarna ska vara klara vid april månads utgång.