Skåne

Redan röda siffror i regionekonomin

1:09 min

Ekonomin i Region Skåne fortsätter att vara kärv. Prognosen efter årets två första månader visar att den skånska vården kommer att gå back med över 800 miljoner kronor vid årets slut, om inget görs.

Den aktuella prognosen har tagits fram, när resultatet efter februari sammanställts. Den visar att underskottet i vården kommer att landa på över 800 miljoner kronor, om inga åtgärder sätts in.

Vad det gäller regionens ekonomi i stort är det prognostiserade underskottet mindre. Det landar på 200 miljoner kronor minus, vilket är 567 miljoner sämre än budget, eftersom målet är att regionen ska göra ett överskott.

Att prognosen för hela regionen är bättre än för vården beror på att statsbidragen och skatteintäkterna ser ut att bli lite högre än vad man räknade med, när budgeten gjordes.

Den borgerliga oppositionen är kritisk mot det rödgröna styret.

– Jag är mycket bekymrad, för Socialdemokraterna har helt tappat greppet om den ekonomiska styrningen. Vi kritiserade dem för det i fjol, och revisorerna har riktat mycket stark kritik mot deras styrning i den politiska organisationen, och nu får vi den här ekonomiska redovisningen som visar att vi går med en halv miljard i underskott, säger gruppledaren Gilbert Tribo (L).

Men betyder det inte helt enkelt att skåningarna behöver mer vård än vad det finns pengar till?

– Man kan säkerligen behöva mer resurser på enskilda ställen, men vi måste också veta att de resurser som vi använder och de skattepengar som vi betalar in används på mest effektiva sätt.

Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) håller inte med om kritiken. Han säger att regionen tidigare gjort stora underskott vissa år under alliansens styre, och att det nu bara handlar om en prognos.

– Det ekonomiska läget är ansträngt, och vi har en prognos som pekar på en besvärlig situation. Samtidigt måste vi ha i åtanke att det här är en prognos efter två månader, och vi hade liknande prognoser i början på förra året. Efter väldigt mycket insatser vände vi utvecklingen och fick ett litet plus i slutet av året. Det arbetet kommer vi att fortsätta nu, säger han.

Månadssammandraget efter februari visar också att antalet resande med Skånetrafiken ökade med 4,6 procent under årets första månader, trots att resandet över bron minskade med 12 procent. Prognosen är att Skånetrafiken kommer att gå back med 45 miljoner kronor vid årets slut, vilket enligt redovisningen beror på kostnaderna för id-kontrollerna.

Sjukskrivningarna fortsätter att öka i regionen, och kostnaderna för inhyrd personal ökade med över 50 procent jämfört med samma period förra året, trots att antalet anställda i regionen är drygt tusen fler.

Fortfarande är det många som får vänta länge på besök eller på operation i den skånska vården, och än så länge är det förtidigt att se några effekter av det tillgänglighetspaket på närmare en halv miljard som det rödgröna styret beslutat om inför i år. För att korta köerna ska bland annat operationer flyttas från Skånes universitetssjukhus till andra sjukhus. Henrik Fritzon påpekar också att styret velat höja skatten, men att förslaget röstades ner i regionstyrelsen.

– Skåningarna söker med rätta mycket vård och förväntar sig en tillgänglig vård. Det kostar pengar, så vi brottas varje dag med väldigt svåra avvägningar mellan de förväntningar som de skånska medborgarna har, ställt till de begränsade resurser som vi har till vårt förfogande, säger han.


Lyssna på regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) om ekonomin nedan.