TRAFIK

Miljöpartiet i Hjo överklagar utbyggandet av E20

5:34 min

Christer Haagman(MP) överklagar till Högsta Förvaltningsdomstolen angående Hjo kommuns medfinansiering av att bygga ut E20.

Christer Haagman har överklagat Hjo kommuns medfinansiering av projektet att bygga ut E20 men fått avslag i både Förvaltningsrätten och Kammarrätten. Men han tycker att han har lagen på sin sida.

– Enligt kommunallagen så ska våra kommunala skatter användas i kommunen och i de verksamheter som berör kommuninvånarna. Så att skicka pengar till statliga vägprojekt är då inte lagligt enligt kommunallagen.

Något mer som har retat upp Miljöpartiet i Hjo är att planen från början var att man skulle bygga ut E20 till en motorväg. Men sen har planerna bantats ner till 2+1 vägar, en väg som är separerad med mitträcke och har omväxlande ett eller två körfält i samma riktning. Christer Haagman menar att Trafikverket presenterade det här förslaget redan 2012 men att kommunerna i Skaraborg då inte var intresserade.

– Kommunerna sa att de skulle gå in med skattepengarna till en motorväg. Men sen har det bantats ner till i princip samma förslag som Trafikverket presenterade 2012. Jag tycker att det är helt fel att man låtsas att det ska bli en motorväg och därför skickar kommunala pengar, säger Christer Haagman från Miljöpartiet i Hjo.

De menar också att invånarna i Hjo inte kommer få någon vinning utav utbyggandet och tycker heller inte att kommunen ska vara med och sponsra en statlig väg som ligger närmare sju mil bort. 

Jakob Heidbrink är docent på Göteborgs Universitet men är från Skövde. Han menar att det inte alltid behövs att vägen går igenom den kommun som den finns i för att få medfinansiering.

– Enligt lagen så får kommunen bara göra saker som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar. Det viktiga ordet här är anknytning eftersom det kan betyda mycket olika saker, säger Jakob Heidbrink.

– Det behöver inte vara så att verksamheten som kommunen vill göra behöver vara på kommunens område eller gynna dess medlemmar, det räcker med en anknytning, fortsätter han.