Nu måste chefer stävja stressen

1:36 min

Från och med idag blir lagkraven tydligare på att arbetsgivare ska reglera arbetsbelastningen så att anställda inte utsätts för ohälsosam stress.

Idag, den 31 mars, börjar en ny, tvingande arbetsmiljöföreskrift gälla i Sverige, som gör att arbetsgivare får ett tydligare ansvar för att se till att människor inte har för hög arbetsbelastning eller har arbetstider som gör en sjuk på jobbet.

Arbetsgivarens ansvar blir tydligare – de anställda ska inte ha:

  • för hög arbetsbelastning 
  • arbetstider som man blir sjuk av 
  • och ska inte behöva utsättas för kränkande särbehandling

De senaste veckorna har Arbetsmiljöverket i Luleå rest runt i norra Sverige för att informera företag och organisationer om förändringarna.

Intresset har varit stort, förklarar juristen Beatrice Gezelius och arbetsmiljöinspektören Åsa Sjöström Ross i en samstämmig kör – just hemkomna från Norrlandsturnén.

– Drar man ner på personal så kan man inte ha kvar samma ambitioner och samma krav på personalen. Utan då måste man till exempel ta bort arbetsuppgifter eller ge andra stödresurser.

Och en förändring behövs. Enligt två kontrollveckor som Arbetsmiljöverket gjorde över hela landet under hösten 2015 och 2014 så saknar 5 av 10 arbetsplatser ett systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress och för hög arbetsbelastning, säger inspektören Åsa Sjöström Ross.