Att klara sig (utmärkt) på ministerersättning II

6:09 min

Dilans experiment att leva på samma ersättningsnivåsom våra svenska ministrar fortsätter. Hon börjar nu verkligen förstå allvaretmed att tjäna så mycket pengar.

”Så det är skönt att man kan återhämta sigl ite med en manipeddi. FILA INTE MED MASKIN! DU FILAR MINA NAGLAR FÖR HANDFATTAR DU DET? ”