Levde sida vid sida med pedofilprästerna

Erik Westerberg jobbade som präst i Katolska kyrkan i 17 år. I USA levde han sida vid sida med många av de präster som begick övergrepp.

– Jag stötte på det på ett sätt jag inte trodde var sant när jag kom till USA. Jag hade medbröder som berättade om sexuella trakasserier för att disciplinera de här killarna. Sedan när jag hör de här människorna som jag lever nära berätta om de här sakerna och pekar ut människor som jag också känner som förövare. Då tänker jag att det här kan inte ha hänt.

– De första fallen kommer i slutet av 80-talet när jag ser namn som jag känner igen och som jag levt med. Det visar sig att ett av fallen är en person som jag bott vägg i vägg med och som förmodligen var väldigt aktiv. Där här skedde med öppna ögon.

Man såg mellan fingrarna?

– Ja.

När Erik Westerberg fick reda på övergreppen och på vilket sätt de skedde så blev också det en viktig beståndsdel i hans beslut att så småningom lämna livet som präst.

– Insikten om att det var ett institutionellt problem. Att det var så pass många som gick den långa vägen som utsattes för övergrepp och chansen att de sedan blir de som begår dem.