Socialt företagande

Jämtland sämst i landet på socialt företagande

2:10 min

Jämtlands län är sämst i landet på företag som hjälper sjukskrivna och långtidsarbetslösa att få jobb. Nya pengar från regeringen kan ändra på det.

(Om grafiken inte syns, ladda om sidan.)

Källa: sofisam.se Sofisam är ett samarbete mellan Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Jämtlands län har minst antal arbetsintegrerande sociala företag i landet, vars syfte är att få ut sjukskrivna och långtidsarbetslösa i arbete. Nu vill regeringen att antalet ska öka genom en ny satsning.

För att socialt företagande ska lyckas krävs det att kommuner, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter är med och samarbetar, de konstaterar Eva Johansson på Tillväxtverket.

– Det finns i stort sett inga sociala företag som kan existera utan att ha en affärsmässig relation till myndigheterna. För det är de som placerar personerna som behöver arbetsträning och det är de som betalar för den. 

Arbetsintegrerande sociala företag huvudsyfte ska vara att få ut sjukskrivna och långtidsarbetslösa i arbete. Företagen ska vara medlemsstyrda och eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten, enligt Tillväxtverkets definition.

I hela landet finns det drygt 350 företag, som sysselsätter mer än 10 000 personer, men bara 5 av företagen finns här. Vilket gör att Jämtlands län tillsammans med Kalmar län hamnar på en jumboplats.

Regeringen har nu gett Tillväxtverket 60 miljoner kronor för att under en tre års period se till att fler arbetsintegrerande sociala företag startas.

Redan nu har Arbetsförmedlingen pekats ut som den myndighet Tillväxtverket ska samverka med.

Än så länge har inte Arbetsförmedlingen i länet några särskilda satsningar för att stötta eller få ut personer till sociala företag. 

– Arbetsintegrerande sociala företag är företag som alla andra och går under samma regelverk som alla andra när det gäller samarbetet med Arbetsförmedlingen, säger sektionschef Sofia Karlsson på Arbetsförmedlingen i Östersund.