Sjukhusprojekt får två miljoner

Samarbetsprojektet mellan hälso- och sjukvården på Gotland och Huddinge sjukhus har fått två miljoner kronor av stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. Pengarna skall bland annat användas till att utnyttja IT för att utöka vårdkvaliten.
"För oss innebär pengarna en bekräftelse på att samarbetet med Huddinge sjukhus ligger rätt i tiden", säger utvecklingschefen Hans Forslund i Lasarettets egen personaltidning. Forslund ansvarar bland annat för systemet med datajournaler. Det var totalt elva projekt som fick dela på 30 miljoner kronor.