Fonderna tar makt från bankägarna

1:40 min

Utvecklingen i Swedbank är ett uttryck för att fonderna hela tiden stärker sitt inflytande över svenska banker. Det menar författaren och ekonomijournalisten Ronald Fagerfjäll som ser hur fondägarna står för den avgörande maktutövningen 

Trots flera starka minoritetsägare inom svenska banknäringen, som Björn Wahlroos och familjer som Lundberg och Wallenberg, närmar sig Sverige stadigt den anglosaxiska modellen med större fondägande och "färre ägare av kött och blod" som Ronald Fagerfjäll uttrycker det. Ägare som får allt svårare att utöva sin makt.

– Samtidigt fylls ju hela tiden sparsystemet på, och de pengar som finns i sparfonder och pensionsfonder är så mycket större än vad individer kan uppbringa. Det är alltså väldigt svårt att etablera sig som stark huvudägare eller som utövare av ägarrollen, säger Ronald Fagerfjäll.

Och vad gäller Swedbanks nu försvagade ställning efter missnöje med ledningen just från bland annat flera fondägare ökar samtidigt, enligt honom, sannolikheten för ett uppköp av banken.

– Den kommer lite i en identitetskris. Det finns ju banker som gärna skulle vilja gå ihop med Swedbank.

Vilken är sannolikheten för det?

– 50/50 skulle jag gissa. Den Danske Bank skulle man kunna tänka sig. Eller SEB som varit där tidigare och försökt. Det är svårt när en bank börjar tappa förtroende och får dålig press och har svårt att behålla folk. Det är ju en total utbombning av ledningen, säger Ronald Fagerfjäll.