Webbaserad utbildning för KOL-patienter

6:02 min

Snart kan patienter med lungsjukdomen KOL få läsa allt om sin sjukdom och även om dieter, andningsgymnastik och andra praktiska tips på nätet.

Angereds närsjukhus hade idag bjudit in kollegor från Skaraborgs sjukhus som tagit fram en pilot vilket är ett försöksprogram till stöd för de sjuka och deras anhöriga.

– KOL, då besväras man av andnöd, det är en sjukdom som förlöper succesivt. Och många i Sverige går omkring utan att veta att de har KOL, berättar överläkaren Lars-Olof Larsson.

– Det vi så gärna vill är att upptäcka tidigt så att vi kan bromsa tidigt.

Uppemot 700 000 svenskar lider av KOL- Kronisk obstruktiv lungsjukdom som gör att luftrören blir trängre och infekteras och lungorna tar upp mindre syre 

– Det är begränsande, berättar Ylva Olsson levt med KOL sedan tio år tillbaka. Hon har i dagsläget bara 40 procents lungkapacitet kvar.

– Det innebär att jag får planera allting som jag ska göra. Kan jag göra det eller inte?

Ylvas make Ingmar Olsson berättar mer om hur KOL har ändrat Ylvas liv:

– Hon hade 120 kilometer förut och det är tio nu, det är en markant förändring. Jag har fått lära mig men det har tagit en stund nu. Att hon inte är som förut.

När man blir sjuk i KOL påverkas livet på alla plan vilket är något många som just fått sin diagnos kan ha svårt att ta in.

– Därför vill vi kompletta sjukhuskontakterna med den här webbaserade utbildningen, säger kuratorn Margaretha Lundin från Skaraborgs sjukhus.

– Vi har skapat en digitaliserad patientutbildning. Målet är att fler ska kunna ta del av kunskap kring sin sjukdom, när de vill och var de vill.